Thiết bị sản phẩm

Dây chuyền sản xuất máy khắc có thể đáp ứng yêu cầu của những khách hàng mong muốn có lò sưởi tùy chỉnh. Hệ thống sưởi bằng màng polyimide của chúng tôi thích ứng với Thiết bị gốc và lĩnh vực ắc quy của xe năng lượng mới, chúng tôi đang ở vị trí dẫn đầu, hợp tác xuất sắc với các doanh nghiệp nhà nước và trung ương.